2018 laagri õpetajad

Pärimusmuusika on elav protsess, mida ei saa suunata ega sundida, kuid oleks kahju, kui kaduma läheks üks selle suurimaid väärtusi – sajandeid kujunenud kultuuriline mitmekesisus. Seda mitmekesisust uurimegi Reval Etno laagris ja teeme seda rõõmu ning lustiga.  Ka igal inimesel endal on oma pärimus, iga inimene siin maailmas on ainulaadne.

Kodukorra kokkulepped 2018. a suvelaagriks leiad SIIT

2018. a Reval Etno suvelaagris on õpetajatena kõigile osalejatele toeks:

Sille Ilves (Eesti/Wales) – Sille on elanud pikalt Lõuna-Walesis, kus töötas muusikaõpetaja ning vabakutselise muusikuna. Ta on välja andnud mitu sooloplaati ning musitseerinud külalisena erinevatel ansamblialbumitel. Sille tunneb ennast kodus eesti, skandinaavia, kelti, old-time ja americana muusikastiilides, ta on õppinud rahvamuusikat Viljandi Kultuuriakadeemias. Multiinstrumentalistina valdab ta viiulimängu, hiiu kannelt, väikekannelt, rataslüürat ning laulab eesti, inglise ja walesi keeles. Sille ka osav tantsuõpetaja ning tantsuks mängija. Sille elab Setumaal Nedsaja külas ning õpetab Mooste rahvamuusikakoolis viiulimängu.

Martin Leamon (Wales) – Martin on kitarri ja kaherealise lõõtsa mängija, kes on tuuritanud mööda Suurbritanniat erinevate koosseisudega. Koos Sille Ilvesega moodustavad nad duo SILD. Martinil on laialdased teadmised nii rahva- kui ka pop-rockmuusikast, samuti mängib ta tantsuks ja õpetab tantse. Martinil on haruldane oskus kuulata ära nii lapsed kui ka täiskasvanud ja leida teadmiste edasi andmisel igale õpilasele sobiv lähenemisviis. Martin on Mooste rahvamuusikakooli kitarriõpetaja ning elab Setumaal Nedsaja külas.
Kuula duot SILD.

Jo Einar Jansen (Norra) –  Jo  Einar, viiuldaja ning hardangerviiuli mängija Kesk-Norrast Frostast, suudab tõepäraselt esitada nii vanu lugusid kui ka endakirjutatud uut materjali, ammutades inspiratsiooni endistest aegadest ja tänapäeva modernsest ühiskonnast. Jo Einaril on magistrikraad Taani, Norra, Soome ja Rootsi muusikakõrgkoolide ühisõppekavast Nordic Master. Ta on nõutud soolomängija ning ansambliliige, tantsuks mängija ja õpetaja. Rohkem infot: www.joeinar.com.

Johanna-Adele Jüssi (Eesti/Norra) – Johanna on viiuli ja hiiu kandle mängija. Ta on õppinud Viljandi Kultuuriakadeemias ning saanud magistrikraadi Taani, Norra, Soome ja Rootsi muusikakõrgkoolide ühisõppekavast Nordic Master. Johannal on mitmeaastane viiuiõpetaja kogemus Norra muusikakoolidest, ta on aktiivne muusik nii soolomängijana kui ka erinevates rahvusvahelistes koosseisudes. Johanna on täpne õpetaja, kes suudab kaasata kõik õpilased ning edastada erinevate traditsioonide muusikat detailiderohkelt ning mahlaselt nii algajatele kui ka edasijõudnutele. Tema endised õpilased Vanalinna Hariduskolleegiumist on saavutanud kindla koha Eesti muusikamaastikul. Rohkem infot: www.johannaadele.com.

Kuula duot Jansen/Jüssi.

Tobias Elof (Taani) – Tobias on maailmas esimene  muusik, kes on õppinud ukulelet muusikaülikoolis!  Nüüd kasutab ta seda eksootilist instrumenti uut ja värsket moodi põhjamaade rahvamuusikas ning oma tundliku mänguga ei jäta ta külmaks ka reserveeritumat publikut. Tobias on õpetanud muusikat erinevates rahvusvahelistes Ethno laagrites ning suudab ohjata suuremaidki gruppe vahetult ja innukalt, samas tähtsaid detaile unustamata. Vaata näidet Tobiase õpetamismeetodist. Rohkem infot: http://elofwamberg.dk.

Nikolaj Wamberg (Taani) –  Nicolaj on multidistsiplinaarne artist Taanist, kes tunneb ennast 

vabalt nii viiulit ja kontrabassi mängides kui ka lauldes ning tantsides. Nicolaj tegeleb paljude erinevate distsipliinide ühendamisega, luues tervliklikke visuaal- ja audioteoseid, osaledes ise neis nii muusiku kui ka tantsijana. Ta on õppinud kontaktimprovisatsiooni ning viib läbi ka selleteemalisi kursusi. Lisaks taani traditisioonilisele muusikale on ta tuttav ka ungari muusikaga, ta on lõpetanud Taani muusikakõrgkooli The Danish Art School Odense. Nicolaj on tundlik õpetaja, kes suudab läheneda ka kõige keerulisematele natuuridele ning köita oma intuitiivse musitseerimise ja kehakasutusõpetusega erinevatel tasemetel õpilasi. Rohkem infot: www.nicolajwamberg.dk.

Kuula duot Elof & Wamberg.

Laagri õpetamismeetod põhineb eelkõige enese kuulamisel ning oma tugevate ja nõrkade külgede teadvustamisel mitte enda võrdlemisel kaasõpilaste või iidolitega. Ka õpetajad – just sellisena nagu nad juhendajatena-lapsevanemate-tegevmuusikutena on, hindavad oma oskusi ja olemust õiglaselt, asetamata kedagi pjedestaalile. Peale selle saavad ka lapsevanemad võimaluse laagrinädalal näha ja kogeda, et muusikaõpingute toetamisel ei ole sugugi olla tarvis kuri lapsevanem: muusika juurde minek, jõudmine ja püsimine on lahe ja rõõmus tegevus ilma, et last peaks sundima iga päev harjutama.

Osalemisvõimalustest ja registreerumisest teave SIIN.

Rahvusvaheline Reval Etno noorte muusikalaager tänab: Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, MTÜ Võru Loomeselts, Võru Tarbijate Ühistu, Sänna Kultuurimõis, Võru Maksimarket, Põlva Kaubamaja, Kohaliku Omaalgatuse Programm, MTÜ Reval Folk, Rõuge Kunstikuur.

* korraldaja jätab endale õiguse teha laagri korralduses muudatusi

SaveSave