Rahvusvaheline noorte muusikalaager Reval Etno 15.-20.07.2018 Võrumaal, Rõuges
(2018. a suvelaager komplekteeritud)

Reval Etno on ettevõtmine, mis on välja kasvanud kahel varasemal suvel Rõuges alguse saanud Eesti Laste ETNO laagrist. Ehkki laagri nimi on sellest aastast muutunud, oleme lastele ja noortele suvist kokkusaamist korraldades alles alles jätnud peamise – võimaluse tunda ühisest musitseerimisest rõõmu vabana hirmudest ning seda sõltumata varasemast pillimängukogemusest või kodupaigast, sest igal inimesel on oma pärimus, iga inimene siin maailmas on ainulaadne!

Rõõm muusikast ja koostegemistest!
 Rahvusvahelises laste- ja noorte muusikalaagris Reval Etno tegeleme muusikarõõmu loomise ja hoidmisega – seda läbi omaloomingu ning eesti ja muude maade rahvamuusika. Iga osaleja saab tunda ennast võrdselt olulistena sõltumata oskustest, east ja varasemast taustast ning on pidevalt kaasatud õppeprotsessi. Iga positiivne elamus tekitab baasi uute positiivsete elamuste tekkimiseks. See ongi meie laagri üks kandvatest ideedest! Laagritegevustest ja metoodikast saad lähemalt lugeda SIIN.

Reval Etno suvelaagri eestvedajaks koostöös MTÜ-ga Reval Folk on rahvusvaheliselt tuntud muusik, pikaajalise laste ja noortega töötamise kogemusega pedagoog ja 2 koolilapse ema Tuulikki Bartosik, kes on ka Eesti ETNO ja Eesti Laste ETNO laagrite asutaja. Mitmed rahvusvahelise taustaga muusikud, kes töötubasid ja põnevaid õppekäike eest vedamas, on samuti varasematest aastatest tuttavad. Laagri õpetajatega saad tutvuda SIIN.

Reval Etno suvelaagrisse ootame:

  • lapsi ja noori vanuses 7-16 aastat nii Eestist kui ka Eestiga seotud lapsi, kelle kodu on väljaspool Eestit. Soovi ja võimaluse korral on laagrisse oodatud ka nooremad ja vanemad õed-vennad
  • lapsevanemaid, kellel on huvi süveneda, kuidas muusika õppimisel muusika- või huvikooliski hoida alles rõõm musitseerimisest, et ka laagrivälisel ajal oma lastele tuge pakkuda.

Pillimänguoskusest:
Osalejatel peaks olema kaasas oma instrument või instrumendid. Pillimängus ei pea olema veel vilunud, kuid on soovitav, et oma pilliga ollakse juba mingil määral siiski tuttav. Kui tekib kahtlus, kas vanus, senine tase ja instrument sobivad, et laagris osaleda, kirjutage palun laagrijuht Tuulikkile aadressil etno@revalfolk.ee.

Osavõtutasu: 160€ (sisaldab 1 osaleja majutust, toitlustust 4x päevas, materjale töötubades, õpitubasid ja õppekäike ning väljasõite Võru- ja Põlvamaal). Kui samast perest osaleb kaks või enam last ning laagrisse registreerutakse hiljemalt 1. juunil, on 1 osaleja osavõtutasu 130€. Alates 2. juunist soodustused enam ei kehti ehk kõigile, kes registreeruvad laagrisse alates 2. juunist ja hiljem, on osavõtutasu 160€ ka juhul, kui samast perest osalejaid on mitu. 

Reval Etno suvelaagris osalemiseks, palume täita registreerimisvormi:

Pärast registreerimist võtab laagrijuht lapsevanemaga e-posti teel ühendust ning teavitab edasistest detailidest.

Kui kinnitus laagrijuhilt on olemas, palume hiljemalt nädala jooksul kanda tagastamatu kinnitustasuna 30 eurot MTÜ Reval Folk arveldusarvele a/a EE772200221068862263 (Swedbank). Selgitusse: Reval Etno 2018, osaleja nimi.
NB: Kinnitustasu laekumine tagab koha laagris.
II osamakse summas 130 eurot (100 eurot, kui osalemas samast perest mitu last) palume kanda samale arveldusarvele hiljemalt 1. juuniks. Selgitusse: Reval Etno 2018 II osamakse, osaleja nimi.

Huvilistel, kes saavad laagrijuhilt kinnituse laagris osalemiseks hiljem kui 1. juunil, palume hiljemalt nädala jooksul pärast kinnitusteate saamist kanda osavõtutasu (160€) täies mahus MTÜ Reval Folk arveldusarvele a/a EE772200221068862263 (Swedbank). Selgitusse: Reval Etno 2018, osaleja nimi. 

Laagrikohast loobumine

  • laagrikohast loobumine kuni 5. juunini, kui tasutud on vaid I osamakse –  kinnitustasu (30€) ei tagastata
  • laagrikohast loobumine kuni 5. juunini, kui tasutud on kogu osavõtutasu – tagastatakse II osamakse täies mahus (130/100€), kinnitustasu (30€) ei tagastata
  • laagrikohast loobumine isiklikel põhjustel vahemikus 6.-14. juuni, kui tasutud on kogu kohatasu  – tagastatakse 50% osavõtutasust (80/65€). Hilisemal loobumisel osavõtutasu ei tagastata.
  • laagrikohast loobumine 10-5 päeva enne laagrivahetuse algust seoses lapse haigestumisega (vajalik esitada lapsevanema avaldus ja arstitõend) – tagastatakse 75% laagrikoha maksumusest (120/97€)

Kõigile Reval Etno muusikalaagriga seotud küsimustele vastavad laagrijuht Tuulikki Bartosik tuulikki@revalfolk.ee ja projektijuht Liia Ringo liia@revalfolk.ee.

SaveSave